Mamy zaszczyt zaprosic Wszystkich Grajacych w Squasha

w dniu 21 marca 2014 (piatek)

na godzine 19:00 (damski i eliminacje) oraz 20:00 (open)
na szosty z cyklu

Turniej PFS kat. B


Siódemka


WYNIKI - GRATULACJE I PODZIEKOWANIA ZA UDZAL:
DAMSKI:
1. Olga Kralewska
2. Magdalena Waszkiewicz
3. Agnieszka Kosińska
4. Ewa Trafalska
5. Karolina Skorek
6. Monika Żurawska
7. Ewa Chince
8. Natalia Baumgart

OPEN:

1. Mateusz Skorek
2. Krzysztof Stalewski
3. Daniel Jaros
4. Jan Wawrykiewicz
5. Szymon Nawrot
6. Mateusz Sobiecki
7. Hubert Kowalski
8. Radosław Łuczak
9. Arkadiusz Czechowski
10. Jarosław Narkowicz
11. Andrzej Rogowski
12. Michał Bryła
13. Andrzej Dowejko
14. Grzegorz Pacuła
15. Jakub Owczarz
16. Piotr Zyziuk
17. Mateusz Sylwestrzak
18. Filip Rogaczewski
19. Dariusz Greczka
20. Arkadiusz Stępień
21. Karol Telesiński
22. Piotr Szymański
23. Krystian Robak
24. Michał Belczak
25. Rafał Joachimiak
26. Wojciech Stasiak  Suma I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda
Pozycja do 11.04 Nazwisko Imię Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty ilośc turn.
1 Stalewski Krzysztof 1 708,6 1 140 2 116,2 3 103,9 2 116,2 2 116,2 2 116,2 6
2 Skorek Mateusz 2 632,1 9 70,71 9 70,71 9 70,71 1 140 1 140 1 140 6
3 Nawrot Szymon 3 540,6 17 49,04 7 78,69 2 116,2 3 103,9 3 103,9 5 88,9 6
4 Wawrykiewicz Jan 4 535,7 7 78,69 3 103,9 6 83,43 4 95,47 7 78,69 4 95,47 6
5 Jaros Daniel 5 463,4 6 83,43 16 51,17 18 47,04 5 88,9 5 88,9 3 103,9 6
6 Łuczak Radosław 6 425,9 11 64,08 11 64,08 17 49,04 7 78,69 4 95,47 8 74,49 6
7 Kowalski Hubert 7 425,2 4 95,47 5 88,9 7 78,69 0 0 6 83,43 7 78,69 5
8 Sobiecki Mateusz 8 380,0 8 74,49 10 67,26 21 41,66 11 64,08 17 49,04 6 83,43 6
9 Czechowski Arkadiusz 9 362,6 5 88,9 20 43,36 20 43,36 17 49,04 10 67,26 9 70,71 6
10 Narkowicz Jarosław 10 347,1 18 47,04 25 35,7 5 88,9 12 61,14 18 47,04 10 67,26 6
11 Pawłowski Piotr 11 342,2 10 67,26 6 83,43 12 61,14 14 55,83 8 74,49 0 0 5
12 Pacuła Grzegorz 12 340,4 14 55,83 15 53,42 15 53,42 16 51,17 9 70,71 14 55,83 6
13 Dowejko Andrzej 13 325,1 13 58,39 13 58,39 25 35,7 13 58,39 14 55,83 13 58,39 6
14 Bryła Michał 14 280,6 25 35,7 19 45,15 22 40,05 19 45,15 15 53,42 12 61,14 6
15 Telesiński Karol 15 278,4 0 0 18 47,04 13 58,39 10 67,26 11 64,08 21 41,66 5
  Kowalski Dominik 16 256,2 2 116,2 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 2
16 Rogaczewski Filip 17 256,0 20 43,36 12 61,14 0 0 20 43,36 12 61,14 18 47,04 5
17 Owczarz Jakub 18 256,0 22 40,05 22 40,05 28 31,98 15 53,42 24 37,07 15 53,42 6
18 Greczka Dariusz 19 239,7 27 33,15 27 33,15 24 37,07 22 40,05 16 51,17 19 45,15 6
19 Stępień Arkadiusz 20 211,6 0 0 26 34,4 19 45,15 18 47,04 21 41,66 20 43,36 5
rezerwowy Sylwestrzak Mateusz 21 201,8 0 0 23 38,53 14 55,83 0 0 13 58,39 17 49,04 4
20 Robak Krystian 22 175,3 26 34,4 24 37,07 26 34,4 0 0 29 30,86 23 38,53 5
21 Mateusiak Bartosz 23 173,1 29 30,86 28 31,98 23 38,53 23 38,53 27 33,15 0 0 5
  Wysocki Marcin 24 170,0 0 0 4 95,47 8 74,49 0 0 0 0 0 0 2
rezerwowy Rogowski Andrzej 25 156,9 0 0 21 41,66 16 51,17 0 0 0 0 11 64,08 3
  Roginiewicz Paweł 26 147,5 0 0 0 0 11 64,08 6 83,43 0 0 0 0 2
  Samonek Krzysztof 27 140,0 0 0 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Konopka Mikołaj 28 135,6 12 61,14 0 0 0 0 8 74,49 0 0 0 0 2
  Niewęgłowski Jacek 29 107,0 16 51,17 14 55,83 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Korzeniewski Dariusz 30 103,9 3 103,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Joachimiak Rafał 31 103,4 28 31,98 0 0 0 0 0 0 25 35,7 25 35,7 3
  Stanglewicz Marcin 32 102,7 0 0 0 0 0 0 9 70,71 28 31,98 0 0 2
  Gałka Artur 33 95,5 0 0 0 0 4 95,47 0 0 0 0 0 0 1
  Szymański Piotr 34 83,4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 43,36 22 40,05 2
  Belczak Michał 35 75,6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38,53 24 37,07 2
  Kołc Paweł 36 74,5 0 0 8 74,49 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Krzesińska Joanna 37 69,4 23 38,53 29 30,86 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Młodkowski Andrzej 38 67,3 0 0 0 0 10 67,26 0 0 0 0 0 0 1
  Suchecki Maciej 39 66,9 24 37,07 0 0 30 29,79 0 0 0 0 0 0 2
  Banacki Jarosław 40 53,4 15 53,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Julke Sławomir 42 49,0 0 0 17 49,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Zyziuk Piotr 41 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 51,17 1
  Chmielewski Grzegorz 43 45,2 19 45,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Ślesiński Krzysztof 43 45,2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 45,15 0 0 1
  Suliga  Tomasz 45 41,7 21 41,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Mackun Tomasz 45 41,7 0 0 0 0 0 0 21 41,66 0 0 0 0 1
22 Waszkiewicz Magda 47 40,1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 40,05 0 0 1+5damskich
  Banaszak Paweł 48 37,1 0 0 0 0 0 0 24 37,07 0 0 0 0 1
  Antczak Marcin 49 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34,4 0 0 1
  Mucha Jakub 51 33,2 0 0 0 0 27 33,15 0 0 0 0 0 0 1
  Stasiak Wojtek 49 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34,4 1
  Ołów Tomasz 52 30,9 0 0 0 0 29 30,86 0 0 0 0 0 0 1
  Reca Łukasz 53 28,8 0 0 0 0 31 28,77 0 0 0 0 0 0 1
23 Skorek Karolina 54 27,8 0 0 0 0 32 27,8 0 0 0 0 0 0 1+5damskich
24 Trafalska Ewa nd                           0+5damskich
Kolorem czerwonym - klasyfikacja po 6 turniejch
Wyróżnione osoby - zaproszone od turnieju kończącego cykl w dn. 11.04


Wpisowe (gotówką w klubie przed turniejem): OPEN 80 PLN + 10 PLN na PFS = 90 PLN.
DAMSKI (odbędzie się jeżeli zgłoszą się minimum 4 panie) 40PLN + 10 PLN na PFS = 50 PLN.
OBA TURNIEJE 130PLN. KARTY BENEFIT -15pln
Organizator zapewnia napoje (woda) oraz posiłek około godziny 22-23ciej (pizza lub sałatka). Zwycięzcy otrzymają puchary oraz upominki od SquashLiga.pl

7

UWAGA!!! ZGODNIE Z NOWYMI WYMOGAMI PFS ZAPISY DO DNIA 19 marca (ŚRODA) DO GODZINY 12:00
mail: info@squashliga.pl lub telefon: 660 486 648


1 Waszkiewicz 19:20 k1
  Skorek
  Kosińska 19:00 k1
3.4 Chince
3.4 Trafalska 19:00 k2
  Baugmart
  Żurawska 19:20 k2
2 Kralewska

1
STALEWSKI
 
  bye STALEWSKI 22:00
17/28 Szymański 21:20
9/16 Owczarz
9/16 Rogaczewski 20:20
17/28 Bryła  
17/28 Joachimiak 21:20
5/8 H.Kowalski
5/8 Sobiecki 21:00
17/28 Stasiak  
17/28 Belczak 21:40
9/16 Narkowicz
9/16 Pacuła 20:00
17/28 Greczka 22:00
 
bye
Wawrykiewicz
3.4 Wawrykiewicz
3.4
Łuczak
Łuczak
  bye po 22
17/28 Dowejko 21:40
9/16 Stępień
9/16 Czechowski 20:40
17/28 Telesiński  
17/28 Robak 21:00
5/8 Jaros
5/8 Nawrot 21:20
17/28 Mateusiak  
17/28 Zyziuk 21:40
9/16 Prokopowicz
9/16 Sylwestrzak 21:00
17/28 Rogowski 22:00
 
bye
SKOREK
2 SKOREK  


Losowanie drabinek w środę o 20tej w klubie, po losowaniu brak zmian (wycofania się, dopisania).

Zapisy (zamknięte) rankingi 17.03
OPEN
Lp. Nazwisko Imię Licencja Nr # PFS
1 Stalewski Krzysztof 8578 138
2 Skorek Mateusz 25486 171
3 Łuczak Radosław 25426 224
4 Wawrykiewicz Jan 21748 238
5 Nawrot Szymon 21756 250
6 Jaros Daniel 18402 276
7 Kowalski Hubert 21991 286
8 Sobiecki Mateusz 17077 341
9
wycofany
przed losowaniem


10 Pacuła Grzegorz 21729 412
11 Prokopowicz Grzegorz 8199 484
12 Narkowicz Jarosław 21085 498
13 Owczarz Jakub 22950 513
14 Rogaczewski Filip 23673 518
15 Czechowski Arkadiusz 21735 521
16 Stępień Arkadiusz 25490 574
17 Sylwestrzak Mateusz 24128 653
18 Szymański Piotr 25488 660
19 Bryła Michał 24970 669
20 Telesiński Karol 22482 761
21 Mateusiak Bartosz 25499 763
22 Dowejko Andrzej 23969 775
23 Rogowski Andrzej 23935 895
24 Greczka Dariusz 24609 896
25 Joachimiak Rafał 23970 1144
26 Robak Krystian 6677 1255
27 Belczak Michał 25924 1549
28 Stasiak Wojciech 25908 1598
29
Zyziuk
Piotr
23936
2343

DAMSKI
1 Waszkiewicz Magdalena 24921 42
2 Kralewska Olga 22496 52
3 Trafalska Ewa 22504 102
4 Chince Ewa 24731 109
5 Skorek Karolina 25487 115
6 Kosińska Agnieszka 22506 168
7 Żurawska Monika 26479 null
8 Baumgart Natalia 26488 null


Nasz cykl turniejów „Szczęśliwa Siódemka” zmienił nazwę na „Szczęśliwa Siódemka z SIÓDME NIEBO” i stał się cyklem turniejów zakończonym Turniejem Siódmym.
Sponsorem cyklu, a w szczególności Turnieju Siódmego jest SIÓDME NIEBO - trójmiejski deweloper (http://www.siodme-niebo.pl/)
A o to reguły:
 
1.    Turniej Siódmy „Szczęśliwej Siódemki” (ostatni z cyklu) jest turniejem zamkniętym PFS kat. C i odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 od godziny 19tej.

2.    Turniej Siódmy jest przeznaczony dla 24 uczestników (turniej Open, grają razem Panie i Panowie) którzy spełnią warunek pełnego udziału w minimum 5 z 6 Turniejów (pełnego, czyli rozegrania WSZYSTKICH spotkań – chyba, że organizator uzna nierozegranie któregoś spotkań za zasadne – chcemy wykluczyć „odpuszczanie” drabinki „w  dół” pod pozorem zmęczenia, kontuzji etc.) Organizator zastrzega sobie prawo dopełnienia listy graczy do 24 w dowolny wybrany przez siebie sposób w przypadku braku 24 graczy spełniających wymóg. Opłata za udział w Turnieju Siódmym to 7x7= 49 pln.

3.    Turniej Siódmy: 24 osoby to 6 grup po 4 osoby. 1 runda – Rozstawianie z sumy pkt. PFS zdobytych na 6 wcześniejszych turniejach! (nie ranking PFS, tylko nasze turnieje !!). Gra grupowa każdy z każdym, 2 grupy na raz na 1 korcie. Następnie zwycięzcy 6 grup i 2 najlepsze osoby z 2gich miejsc grają w 2 grupach, a następnie  zwycięzcy o 1m , drudzy w grupach  o 3m, trzeci o 5m i przegrani o 7m. 4 osoby z 2gich miejsc i 4 najlepsze z 3cich grają analogicznie o miejsca 9-16. Pozostali grają analogicznie o miejsca 17-24.

4.    W efekcie mamy możliwość zagrania w sumie w siedmiu turniejach, a w ostatnim z cyklu Turnieju Siódmym – rozgrywamy siedem meczy. Szczegółowy schemat gier na stronie Turnieju Siódmego   http://squashliga.pl/turniej/7/20140411.html

5.    NAGRODY:
•    Nagrody za turnieje 1-6 PFS kat.B – puchary i upominki od SquashLiga.pl
•    Pula nagród na Turniej Siódmy, to;


7000 pln + vat = 8610 pln brutto[**]
 + 777 pln + vat = 955 pln brutto[***]
______________________________________
7777 pln + vat = 9565 pln brutto[*]
                     
przy czym:

•    24 najlepszych zawodników Turnieju Siódmego z cyklu Szczęśliwa Siódemka OTRZYMAJĄ NAGRODĘ -  RAKIETĘ do squasha z puli różnych 24 modeli rakiet Karakal i Oliver
 wskazanych na liście nagród. Zawodnicy będą mogli wybrać rakietę począwszy od zwycięzcy – skończywszy na 24tym zawodniku w Turnieju Siódmym.

Sponsor zastrzega sobie, że warunkiem otrzymania nagrody  - rakiety jest rozegranie wszystkich 7 spotkań w Turnieju Siódmym.
Wartość 24 rakiet to 7000pln netto[**].
DODATKOWO 7 najlepszych zawodników (w tym obligatoryjnie 1 kobieta!) Turnieju Siódmego otrzyma nagrody/upominki łącznej wartości 777pln netto[***]
od sponsora SIÓDME NIEBO!


∼ REGULAMIN TURNIEJU ∼Wniesienie oplaty za turniej oznacza akceptacje regulaminu.
Organizatorem jest Good Luck Club przy wsparciu SquashLiga.pl. Turniej ma na celu podniesienie umiejetnosci sportowych grajacych. Organizator zapewnia puchary i drobne upominki dla najlepszych. Turniej odbywa sie w klubie Good Luck Club, ul. Orzechowa 7, 80-175 Gdansk. Zapisy na turniej: info@squashliga.pl lub 660 486 648

Zasady bezpieczenstwa, odpowiedzialnosc:
 1. Kazdy zawodnik bierze udzial w turnieju na wlasna odpowiedzialnosc, zarowno zdrowotna jak i finansowa.
 2. Organizator nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikle podczas turnieju.
 3. Kazdy zawodnik powinien we wlasnym zakresie skonsultowac sie z lekarzem przed podjeciem decyzji o udziale w turnieju. Przystapienie do turnieju jest jednoznaczne z oswiadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umozliwiajacym intensywny wysilek.
 4. Zaleca sie wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Gre bez okularow podejmuja na wlasne ryzyko.
 5. Zawodnicy moga ubezpieczyc sie od nieszczesliwych wypadkow na wlasny koszt. Zaleca sie zawodnikom wykupienie ubezpieczenia OC obejmujacego uprawianie sportow.
 6. W klubie obowiazuje Regulamin Klubu umieszczony na stronie Good Luck Club.

Zasady rozliczeniowe i organizacyjne:
 1. Oplata za turniej zgodnie z informacja na stronie. Po losowaniu nie ma mozliwosci zwrotu oplaty turniejowej.
 2. Jezeli do turnieju nie zglosi sie co najmniej 16 osob, ranga turnieju zostanie zmniejszona do C.
 3. W przypadku braku mozliwosci rozegrania turnieju (brak pradu, dostepu do klubu, awaria kortow lub inne okolicznosci zewnetrzne) zostanie wskazany nowy termin turnieju.

Zasady gry:
 1. Turniej odbywa sie w oparciu o reguly gry w squasha oraz Regulamin Rozgrywek Indywidualnych (RRI) na sezon 2013/14, opublikowane na stronie pfs.com.pl
 2. Podstawowa zasada jest bezpieczeno. Organizator ma prawo wykluczyc z rozgrywek zawodnika grajacego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim. W takim przypadku informacja wraz z prosba o wyciagniecie konsekwencji wobec zawodnika zostanie skierowana do PFS. Jest to jedyny przypadek, w ktory organizator zwroci wniesiona oplate
 3. Zawodnicy zostana rozstawieni i rozlosowani zgodnie z regulami PFS wg. rankingu PFS aktualnego na tydzien rozrywanego turnieju.
 • Wszystkie mecze punktuje sie systemem PAR11(Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 2 wygranych setów (best of 3 games). Polfinaly i final gramy do 3 wygranych setow (best of 5). Pilka turniejowa jest Dunlop Pro (2 kropki).  → STRONA TURNIEJOWA ←
  → STORNA SQUASHLIGA.PL ←