Regulamin rozgrywek Squashliga.pl

Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność:

 • 1. W klubie obowiązuje Regulamin Klubu i jest on nadrzędny nad regulaminem ligi. Regulamin Klubu umieszczony jest na stronie klubu i dostępny w klubie.
 • 2. Każdy zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 • 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas rozgrywek.
 • 4. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.
 • 5. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.
 • 6. Zaleca się zawodnikom indywidualne wykupienie ubezpieczenia OC obejmującego uprawianie squash’a klubowo. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.b. Kazdy, kto wplacil oplate za dana kolejke ligi uznawany jest za wspolorganizatora tej kolejki. Wspolnie z pozostalymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za porzadek, organizacje i przebieg rozgrywek.

Zasady opłat i organizacyjne:

 • 1. W lidze biorą udział zgłoszeni zawodnicy po wniesieniu opłaty za grę. Opłata składa się z 2 części - tytułem kosztu gry na korcie podczas jednorazowego wejścia na obiekt (koszt kortów w klubie rozbity na ilość uczestników) i pozostałej kwoty tytułem kosztów obsługi ligi. Ze względu na wcześniejsze rezerwacje i związane z tym opłaty nie jest możliwe wycofanie się z rozgrywek po zamknięciu zapisów. Opłata wniesiona musi być na dwa dni przed dniem poprzedzającym rozgrywki danej kolejki ligi, a kluczowa jest data wpływu kwoty na konto ligi, a nie wysłania przelewu. Przelewy międzybankowe idą skrajnie do 2 dni roboczych.
 • 2. Każdy zawodnik biorąc udział w rozgrywkach zgadza się na publikację zdjęć z rozgrywek zarówno na stronie organizatora jak i w serwisach społecznościowych. Jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska w serwisach z wynikami sportowymi, a w szczególności w aplikacjach mobilnych i na stronie internetowej służącej do obsługi rozgrywek (squashLiga.pl oraz mojekorty.pl)
 • 3. Uczestnictwo zawodnika w rozgrywkach danej kolejki jest możliwe TYLKO po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych na koncie ligowym, wykupieniu praw do gry w danej lidze i zapisaniu się na dana kolejkę. W przypadku nie zapisania się na kolejkę środki finansowe ani prawa do gry NIE PRZEPADAJĄ i mogą być wykorzystane w terminie późniejszym. JEDNAKŻE po zamknieciu zapisów (data zamknięcia zapisów podana przy poszczególnych rozgrywkach, zwykle 30h przed rozgrywkami) nie ma możliwości wycofania się ze względu na poniesione opłaty za rezerwację kortów.
 • 4. Każdy, kto wpłacił opłatę za dana kolejkę ligi (wykupił prawo do gry) uznawany jest za współorganizatora tej kolejki. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za porządek, organizację i przebieg rozgrywek.
 • 5. W przypadku wpisania przez zawodnika podczas zapisów ograniczeń dotyczących terminu, czasu rozgrywek, lub ograniczeń osobowych w grupie organizator ma prawo przesunąć zawodnika do niższej grupy spełniającej wymogi, a w szczególnych przypadkach wypisać z kolejki.
 • 6. Zwycięzcy grup są zobowiązani do dostarczenia wyników rozgrywanych w ich grupie meczy na adres info@squashliga.pl
 • 7. Organizator nie odpowiada za problemy zewnętrzne, jak brak prądu, brak dostępu do klubu itp. W przypadku braku możliwości rozegrania kolejki, zostanie ona przesunięta o tydzień.

Zasady gry:

 • 1. Liga odbywa się w oparciu o Reguły gry w squash opublikowane na stronie pfs.com.pl
 • 2. Podstawową zasadą jest bezpieczeństwo. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim.
 • 3. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczów w każdej grupie – każdy z każdym bez rewanżu.
 • 4. Jeśli zawodnik zgłasza brak możliwości udziału w danej kolejce ligi po tym, gdy skład grup został już ustalony, lub nie pojawi się na rozgrywkach w ustalonym terminie, to uznaje się, ze nie brał udział w tej kolejce ligi i spada do grupy niżej w następnej kolejce. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty ani praw do gry po zamknięciu zapisów, gdyż jest to moment rezerwacji kortów.
 • 5. Mecze punktuje się systemem do 11 punktów, przy stanie po 10
  - do dwóch punktów przewagi, przy czym 12 punkt kończy. Gramy do 2 wygranych setów. Ewentualny 3 set rozgrywany jest do 9 punktów. 9 punkt kończy grę. W przypadku braku czasu na dokończenie meczu (meczy) w obliczeniach brany jest pod uwagę wynik aktualny na zakończenie czasu.
 • 6. Po każdej kolejce przyznawane sa punkty klasyfikacji. Prowadzony jest ranking zawodników, który jest podstawa przydziału zawodników do grup. Ranking określa liczbę zdobytych punktów i status. Podział grup następuje na podstawie średniej ilosci pkt. w rundzie (ranking średni) i statusu - czyli określenia symbolicznego pozycji w grupie.

Zasady ogólne ustalania składu grup i miejsc w lidze

 • 1. Obliczanie rankingu: Do 1szej kolejki rundy zawodnicy są rozstawiani na podstawie rankingu końcowego (RK) z poprzedniej rundy.
  O pozycjach w rankingu startowym decyduje średnia punktów z rundy, przy czym:
  - udział w co najmniej 8 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 100% RK
  - udział w dokładnie 7 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 95% RK
  - udział w dokładnie 6 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 90% RK
  - udział w dokładnie 5 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 85% RK
  - udział w dokładnie 4 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 80% RK
  - udział w dokładnie 3 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 75% RK
  - udział w dokładnie 2 kolejkach poprzedniej rundy daje do rozstawienia 70% RK
  - udział w dokładnie 1 kolejkce poprzedniej rundy daje do rozstawienia 65% RK
  - opuszczenie całej rundy daje do rozstawienia 50% RK z rundy wcześniejszej
  - opuszczenie więcej niż 1 rundy lub przyjście z innej ligi daje 25% RK wcześniejszego
  - start w rundzie od 2 kolejki powoduje odjęcie 10% od rankingu utworzonego wg powyższych reguł.
  - każda kolejna opuszczona kolejka to odjęcie 5% rankingu utworzonego wg powyższych reguł.
  - skrajnie zawodnik startuje z „rankingiem zerowym”.
  W przypadku wcześniejszego udziału w rundzie, opuszczenie kolejki skutkuje pomniejszeniem rankingu bieżącego o 5% rankingu bieżącego.
  Po wzięciu udziału w kolejce wszystkie obniżenia rankingu są anulowane, a ranking bieżący jest tworzony jako średnia punktów w danej w rundzie.
 • 2. Rozstawianie W rundach zawodnicy rozstawiani są wg. aktualnego rankingu średniego wyliczonego z powyższych reguł z zachowaniem reguł poniżej.
  Status a0, b0, c0 (przyznawany zwycięzcom grup) itd. gwarantuje grę w grupach odpowiednio A,B,C itd. i kasuje się (tzn. zamienia na a1,b1,c1 itd) w przypadku nieobecności w kolejce następnej po uzyskaniu statusu. Uwaga: Możliwy jest awans do grupy wyższej niz aktualny status - na podstawie rankingu średnigo.
  Status b2, c2, d2 (przyznawany przegranym grup) itd. powoduje spadek do grup odpowiednio B,C,D itd. Ten status nie kasuje się w przypadku nieobecności w kolejce następnej. Uwaga: Możliwy jest spadek do grupy niższej niz status - na podstawie rankingu średniego.
  Statusy a1, b1, c1 itd. traktowane są pomocniczo. Zawodnik ze statusem c1 może zarówno grać w grupach niższych jak i wyższych - zależnie wyłącznie od rankingu średniego.
  Zawodnicy, których ranking jest „zerowy”, lub zawodnicy nowi zaczynają od grupy ostatniej, niezależnie od statusów innych graczy.
 • UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania 3 dzikich kart do grupy A lub B w trakcie całej rundy. Przypadki takie będą uzasadniane.
 • 3. Wynik Rundy Wyniki końcowe rundy ustalane są na podstawie 8 z najlepszych wyników punktowych z poszczególnych kolejek rundy. Wynikiem jest suma zdobytych w ten sposób punktów. Jeżeli zawodnik nie brał udziału w 8 rundach – jego wynik dopełniany jest zerowymi dorobkami.
  Runda kończy się ogłoszeniem zwycięzców.