Regulamin Turniejów SquashLiga.pl

Regulamin Turniejów wspieranych prze SquashLiga.pl

Wniesienie opłaty za turniej oznacza akceptację regulaminu. Osoby, które zgłoszą się do turnieju, a nie wniosą opłaty i nie pojawią się na turnieju zostaną odnotowane w protokole turniejowym do PFS

Organizatorem turnieju zawsze jest klub, w którym odbywa się turniej. Squashliga.pl oraz SquashLogic.pl zapewniają wsparcie techniczne oraz prowadzą turniej. Turniej ma na celu podniesienie umiejętności sportowych grających. Organizator zapewnia puchary i nagrody dla najlepszych. Szczegóły zawsze znajdują na stronie turnieju.

Zasady bezpieczeństwa , odpowiedzialność:

 1. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną jak i finansową.
 2. Organizator oraz SquashLiga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas turnieju.
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w turnieju. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.
 4. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów ochronnych gracze podejmują na własne ryzyko. Osoby do 18 roku życia nie zostaną dopuszczone do gry bez okularów lub pisemnego oświadczenia opiekuna o odstąpieniu od obowiązku gry w okularach ochronnych.
 5. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt. Zaleca się zawodnikom wykupienie ubezpieczenia OC obejmującego uprawianie sportów.
 6. W klubie obowiązuje Regulamin Klubu umieszczony na stronie klubu.

Zasady rozliczeniowe i organizacyjne:

 1. Opłata za turniej zgodnie z informacją na stronie. Zgłoszenia należy dokonać przed losowaniem a opłaty przed grą. Po losowaniu nie ma możliwości zwrotu opłaty turniejowej.
 2. Jeżeli do turnieju nie zgłosi się co najmniej 16 osób, turniej zostanie odwołany
 3. W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju (brak prądu, dostępu do klubu, awaria kortów lub inne okoliczności zewnętrzne) zostanie wskazany nowy termin turnieju.

Zasady gry:

 1. Turniej odbywa się w oparciu o Reguły gry w squasha oraz Regulamin Rozgrywek indywidualnych (RRI) na sezon 2015-16 opublikowane na stronie pfs.com.pl
 2. Podstawową zasadą jest bezpieczeństwo. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim. W takim przypadku informacja wraz z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji wobec zawodnika zostanie skierowana do PFS. Jest to jedyny przypadek, w którym organizator zwróci wniesioną opłatę.
 3. Zawodnicy zostaną rozstawieni i rozlosowani zgodnie z regułami PFS wg. rankingu PFS aktualnego na tydzień rozrywanego turnieju.
 4. Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 2 wygranych setów (best of 3 games). Półfinały i finał gramy do 3 wygranych setów (best of 5). Piłką turniejową jest Dunlop Pro (2 kropki).